workshop:

Online intervisie voor tolken (workshop)

Intervisie voor tolken is een gestructureerde bespreking tussen tolken geleid door een deskundige gespreksleider (intervisiecoach). In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de tolk: dilemma’s en uitdagingen waarmee de tolk in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen.

De deelnemers brengen om beurten een casus in over zaken zoals tolkethiek, tolkhouding, tolkvaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie, klachten, opleiding etc.

De gespreksleider geeft, na een introductie over de intervisiemethode, de gelegenheid om de dilemma’s, vraagstukken en andere uitdagingen van deelnemers in te brengen zodat de overige deelnemers op gestructureerde wijze daarop kunnen reageren. Dit gebeurt in twee verschillende sessies waarbij wordt afgewisseld tussen de deelnemers bij het inbrengen van de dilemma’s of vraagstukken.

Programma

11:30 uur Introductie intervisiemethode
11:40 uur Sessie 1
12:30 uur Pauze
12:35 uur Sessie 2
13:35 uur Einde

Doelgroep

Deze intervisiebijeenkomst is gericht op alle tolken die in Nederland werkzaam zijn. De intervisiegroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht deelnemers.

Doel

Het doel van de intervisie is om de deskundigheid van de deelnemers te bevorderen door in groepsverband en periodiek met elkaar mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken onder begeleiding van een deskundige gespreksleider.

Werkwijze

Deze intervisiebijeenkomst bestaat uit een online bijeenkomst van 11:30 uur tot 13:35 uur met een pauze van 5 minuten.

De voorbereiding bestaat uit het bedenken van ten minste een dilemma of uitdaging die u wilt bespreken in de intervisiegroep. U kunt denken aan dilemma’s of uitdagingen denken die te maken hebben met tolkethiek, tolkhouding, tolkvaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie, klachten, opleiding etc.

Beoordelingen

Om als collega's de deskundigheid te bevorderen, is een gestructureerd model (zoals GROW) noodzakelijk. Ik heb geleerd wat de toegevoegde waarde van een constructieve intervisie kan zijn.
Deelnemer Intervisie voor tolken: leren van andere tolken - 23 januari 2021
Tolk Nederlands-Farsi (Iran)
Amersfoort
Deze intervisiebijeenkomst ging over praktijkvoorbeelden van reflectievormen. Het accent ligt op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven van adviezen. Voor mij was het leerzaam en leidde tot inzicht in mijn eigen handelen.
Deelnemer Intervisie voor tolken: leren van andere tolken - 23 januari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Zeewolde
Het was voor mij de eerste keer dat ik überhaupt in mijn werkbestaan als tolk/vertaler over werkgerelateerde zaken kon praten. Dus meer dan 20 jaar ben je permanent bezig om het wiel permanent zelfs uit te vinden. Wat ik ook heel erg fijn vond was dat niemand van mijn eigen taalcombinatie in de groep zat, dus dat maakt het vrij spreken makkelijker. Je durft je zwakheid toe te geven zonder dat het gevolgen heeft. Dus ik vond het echt heel erg waardevol om van mijn tolken-collega’s iets meer gehoord te hebben over waar zij tegenaan lopen.
Deelnemer Intervisie voor tolken: leren van andere tolken - 23 januari 2021
Tolk Nederlands-Duits
Vught
Bij intervisie gaat het om het bespreken van dilemma's met tolken over de wereld van tolken. Ik heb hier heel veel aan gehad. Zo heb ik veel geleerd over simultaan tolken waarvoor je een speciale opleiding dient te volgen. In België wordt deze opleiding aangeboden heb ik begrepen. In Nederland is dit een onderdeel van je opleiding, maar dit is geen specialisatie. De rechtbank kan je niet verplichten om simultaan te tolken heb ik ook ontdekt. Maar je kunt wel van de rechter meer tijd vragen of consecutief tolken.
Deelnemer Intervisie voor tolken: leren van andere tolken - 23 januari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Huizen
De groep, methodiek en de uitleg waren helder. Het is erg prettig om de intervisie met 5 mensen (kleine groep) te doen.
Deelnemer Intervisie voor tolken: leren van andere tolken - 23 januari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Doetinchem

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Workshop samenvatting

502PE
WorkshopOnline intervisie voor tolken (workshop)
Datum7 oktober 2023
Tijd11:30 – 13:35 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 50,- (excl. 21% btw)
PE-punten2
Competentieintegriteit en beroepsattitude, tolkcompetentie
Docent8,7
Organisatie8,7
  • Deel dit bericht via: