cursus:

Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

Deze cursus is in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die gespecialiseerd zijn of willen zijn in strafzaken.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping van de kennis over het vreemdtalige strafrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het islamitische strafrechtelijke systeem waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor belangrijke beginselen van het islamitische strafrechtsysteem en de bijbehorende terminologie mede met het oog op tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Cursus samenvatting

23910PE
CursusVerdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers
Datum28 december 2019
Tijd9:30 – 17:10 uur (aanvang om 10:00 uur)
LocatieAristo Meeting Center Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht
AanmeldenNu aanmelden
Docent
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Prijs€ 239,- (excl. 21% btw) inclusief lunch
  • Deel dit bericht via: