webinar:

Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers (webinar)

Het aantal echtscheidingen onder Marokkanen in Nederland is statistisch gezien onevenredig hoog. Dit is ook terug te zien in het aantal echtscheidingszaken waarin een van de partijen een Marokkaanse achtergrond heeft.

Ook het aantal zaken waarin het Marokkaanse recht een rol speelt neemt daardoor toe. Als tolk of vertaler die te maken heeft met deze materie is kennis van het Marokkaanse familierecht daarom van grote toegevoegde waarde.

Daarom zet advocaat Jamal el Hannouche het Marokkaanse familierecht helder voor u uiteen in deze cursus. Daarbij brengt hij de toepassing van het Marokkaanse familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk overzichtelijk in beeld. Daarnaast bespreekt hij het islamitische familierecht zoals dat in de (rechts)praktijk toegepast wordt onder Marokkaanse Nederlanders. Verder worden de uitdagingen voor u als tolk of vertaler besproken met de nodige aandacht voor juridische terminologie.

Inhoud

De docent zal verschillende onderwerpen bespreken met betrekking tot het Marokkaanse familierecht.

Daarbij zullen in ieder geval de volgende vragen nadrukkelijk worden beantwoord:

 • Welke regels gelden ten aanzien van de Marokkaanse huwelijksakte, welke gegevens moet je herkennen en wat zijn de valkuilen?
 • Wanneer behandelt de Nederlandse of Marokkaanse rechter een echtscheiding en wat als ze tegelijkertijd een zelfde echtscheiding behandelen?
 • Wanneer kan de Nederlandse rechter het Marokkaanse recht toepassen op de echtscheiding en wat zijn de gevolgen?
 • Wat gebeurt er met het huwelijksvermogen naar Marokkaans recht en wanneer wordt dit recht toegepast door de Nederlandse rechter?
 • Kan zowel de Nederlandse als Marokkaanse rechter een beslissing geven over kinderalimentatie, wat gebeurt er als zij beiden een uitspraak daarover doen en wat houden de Nederlandse en Marokkaanse regels in?
 • Wanneer dient de Nederlandse echtscheiding in Marokko erkend te worden en hoe werkt dat?
 • Wat houdt een islamitisch huwelijk in, wat zijn de vereisten, wat zijn de beletselen en mag zo een huwelijk in Nederland gesloten worden?
 • Wat zijn de gevolgen van een islamitisch huwelijk, wat is de rol van islamitische huwelijkse voorwaarden en wanneer worden die in Nederland erkend?
 • Hoe luiden de Nederlandse en Marokkaanse regels over partneralimentatie, wanneer is welke rechter (Marokkaanse of Nederlandse) bevoegd en wat doet de rechter met een uitspraak uit het andere land?
 • Wat houdt bigamie in, wat zijn de regels omtrent bigamie naar Marokkaans, islamitisch en Nederlands recht en wat als al die regels tegelijkertijd van toepassing zijn?
 • Op welke manieren kan een islamitisch huwelijk ontbonden worden, wat is de rol van de Nederlandse rechter daarin en hoe zit het met erkenning van de verschillende islamitisch echtscheidingsvormen in Nederland?

Programma Webinar I (7 november 2020)

10:00 uur Vereisten, bevoegdheid en toepasselijk recht
11:00 uur Pauze
11:10 uur Huwelijksvermogen
12:10 uur Pauze
12:20 uur Kinderalimentatie en erkenning echtscheiding
13:20 uur Einde

Programma Webinar II (14 november 2020)

10:00 uur Islamitisch huwelijk en huwelijkse voorwaarden
11:00 uur Pauze
11:10 uur Bevoegdheid Nederlandse rechter en bigamie
12:10 uur Pauze
12:20 uur Islamitische scheiding
13:20 uur Evaluatie

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het (internationale) familierecht aan islamitische cliënten in het algemeen en Marokkaanse cliënten in het bijzonder. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierechtadvocaten.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het Marokkaanse en islamitische familierecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die familierechtelijke documenten uit Marokko dienen te vertalen ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

MONA Academy: Specialist familierecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie familierecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist familierecht:

 1. De Nederlandse echtscheidingsprocedure
 2. Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers of Syrisch familierecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch familierecht of De positie van de vrouw in de islam
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor en master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht.

Jamal heeft vervolgens een eigen advocatenpraktijk opgezet onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche waarbij hij werkzaam is als advocaat en mediator. Jamal geeft daarnaast diverse cursussen op het terrein van het Nederlandse recht, het Marokkaanse recht en het islamitische recht gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Webinar samenvatting

24910PE
WebinarMarokkaans familierecht voor tolken en vertalers (webinar)
Datum7 november - 14 november 2020
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 249,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Punten0,60
Competentieattitude
Docent9,7
Organisatie9,5
 • Deel dit bericht via: