live webinar:

Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers (live webinar)

Het aantal echtscheidingen onder Marokkanen in Nederland is statistisch gezien onevenredig hoog. Dit is ook terug te zien in het aantal echtscheidingszaken waarin een van de partijen een Marokkaanse achtergrond heeft.

Ook het aantal zaken waarin het Marokkaanse recht een rol speelt neemt daardoor toe. Als tolk of vertaler die te maken heeft met deze materie is kennis van het Marokkaanse familierecht daarom van grote toegevoegde waarde.

Daarom zet advocaat Jamal el Hannouche het Marokkaanse familierecht helder voor u uiteen in deze cursus. Daarbij brengt hij de toepassing van het Marokkaanse familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk overzichtelijk in beeld. Daarnaast bespreekt hij het islamitische familierecht zoals dat in de (rechts)praktijk toegepast wordt onder Marokkaanse Nederlanders. Verder worden de uitdagingen voor u als tolk of vertaler besproken met de nodige aandacht voor juridische terminologie.

Programma Webinar I (2 oktober 2021)

10:00 uur Vereisten, bevoegdheid en toepasselijk recht
11:00 uur Pauze
11:10 uur Huwelijksvermogen
12:10 uur Pauze
12:20 uur Kinderalimentatie en erkenning echtscheiding
13:20 uur Einde

Programma Webinar II (9 oktober 2021)

10:00 uur Islamitisch huwelijk en huwelijkse voorwaarden
11:00 uur Pauze
11:10 uur Bevoegdheid Nederlandse rechter en bigamie
12:10 uur Pauze
12:20 uur Islamitische scheiding
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het (internationale) familierecht aan islamitische cliënten in het algemeen en Marokkaanse cliënten in het bijzonder. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierechtadvocaten.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het Marokkaanse en islamitische familierecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die familierechtelijke documenten uit Marokko dienen te vertalen ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

Doel

Het doel van de cursus is om de deelnemer kennis en inzicht te verschaffen in het Marokkaanse familierecht en de betekenis daarvan binnen de Nederlandse rechtspraktijk. Na de cursus heeft de deelnemer begrip van de verhouding tussen het Marokkaanse, islamitische en Nederlandse huwelijk en inzicht in de Nederlandse echtscheidingsprocedure waarin het Marokkaanse recht toegepast wordt.

Werkwijze

Dit webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Veel informatie en herkenbaar uit eigen ervaring. Het geeft meer inzicht in het plaatje waarin de vertaling van een bepaald familierechtelijk document past. Het maakt mij als vertaler extra bewust van de complexiteit van een Mar-Ned zaak en alles wat er vooraf, maar ook vooral na het maken van een vertaling van een familierechtelijk document verder gebeurt. De heer El Hannouche praat vlot, is duidelijk en zeer bereid om onduidelijkheden verder uit te zoeken.
Cursist Marokkaans familierecht

Interessante stof en zeer duidelijke uitleg.

Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers (webinar) - 25 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Golfstaten)
Wassenaar
Sterke punten: duidelijkheid.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers (webinar) - 25 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Heerenveen

Sterke punten: islamitisch huwelijk en wat erbij komt kijken. Als tolk is dit een van de belangrijkste punten waar veel tolken en gespreksvoerders soepel mee zouden kunnen omgaan zodat alle partijen verder het gesprek kunnen volgen.

Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers (webinar) - 25 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Golfstaten)
Hoofddorp

Duidelijke uitleg en heldere uiteenzetting van het cursusmateriaal.

Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers (webinar) - 25 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Den Haag

Goed georganiseerd, duidelijk, juiste pauzes.

Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers (webinar) - 25 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Standaard)
Groningen
Sluit aan op de werkzaamheden van de vertaler.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 oktober 2019
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Alkmaar
Goed te volgen. Goede interactie met het publiek.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 oktober 2019
Kundige cursusleider.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 oktober 2019
Stof sluit goed aan bij de leerdoelen. Heldere uitleg. Ruimte voor vragen en discussie.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 oktober 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Marokkaans)
Almere
Veel informatie te weten gekomen.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 oktober 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Marokkaans)
Dordrecht
Heldere uitleg.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 oktober 2019
Vertaler Frans-Nederlands
Maastricht
Voor herhaling vatbaar!
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht
Top. Veel info, dicht bij de praktijk van vertalers en rechtsgebied.
Cursist Marokkaans en islamitisch familierecht

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht inclusief het bestuurlijk sanctierecht. Jamal is daarnaast advocaat-trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten. Verder verzorgt Jamal cursussen voor tolken, vertalers en advocaten over het familierecht en het strafrecht. Tot slot is Jamal opgeleid als gespreksleider voor intervisie waarbij hij tolken, vertalers en advocaten begeleidt.

Live Webinar samenvatting

19910PE
Live WebinarMarokkaans familierecht voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum2 oktober - 9 oktober 2021
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 199,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Punten0,60
Competentieattitude
Docent9,7
Organisatie9,5
  • Deel dit bericht via: