cursus:

Marokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers

Het aantal echtscheidingen onder Marokkanen in Nederland is statistisch gezien onevenredig hoog. Dit is ook terug te zien in het aantal echtscheidingszaken waarin een van de partijen een Marokkaanse achtergrond heeft.

Ook het aantal zaken waarin het Marokkaanse recht een rol speelt neemt daardoor toe. Als tolk of vertaler die te maken heeft met deze materie is kennis van het Marokkaanse familierecht daarom van grote toegevoegde waarde. Het Marokkaanse familierecht is net als het familierecht in veel andere Arabische landen weer gebaseerd op het islamitische familierecht zodat ook deze achtergrondkennis van grote betekenis is voor uw tolk- of vertaalpraktijk.

Daarom zet advocaat Jamal el Hannouche zowel het Marokkaanse als het islamitische familierecht helder voor u uiteen in deze cursus. Daarbij brengt hij de toepassing van het Marokkaanse en islamitische familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk overzichtelijk in beeld. Verder worden de uitdagingen voor u als tolk of vertaler besproken met de nodige aandacht voor juridische terminologie.

Inhoud

De docent zal verschillende onderwerpen bespreken met betrekking tot het Marokkaanse en islamitische familierecht.

Daarbij zullen in ieder geval de volgende vragen nadrukkelijk worden beantwoord:

 • Welke regels gelden ten aanzien van de Marokkaanse huwelijksakte, welke gegevens moet je herkennen en wat zijn de valkuilen?
 • Wanneer behandelt de Nederlandse of Marokkaanse rechter een echtscheiding en wat als ze tegelijkertijd een zelfde echtscheiding behandelen?
 • Wanneer kan de Nederlandse rechter het Marokkaanse recht toepassen op de echtscheiding en wat zijn de gevolgen?
 • Wat gebeurt er met het huwelijksvermogen naar Marokkaans recht en wanneer wordt dit recht toegepast door de Nederlandse rechter?
 • Kan zowel de Nederlandse als Marokkaanse rechter een beslissing geven over kinderalimentatie, wat gebeurt er als zij beiden een uitspraak daarover doen en wat houden de Nederlandse en Marokkaanse regels in?
 • Wanneer dient de Nederlandse echtscheiding in Marokko erkend te worden en hoe werkt dat?
 • Wat houdt een islamitisch huwelijk in, wat zijn de vereisten, wat zijn de beletselen en mag zo een huwelijk in Nederland gesloten worden?
 • Wat zijn de gevolgen van een islamitisch huwelijk, wat is de rol van islamitische huwelijkse voorwaarden en wanneer worden die in Nederland erkend?
 • Hoe luiden de Nederlandse en Marokkaanse regels over partneralimentatie, wanneer is welke rechter (Marokkaanse of Nederlandse) bevoegd en wat doet de rechter met een uitspraak uit het andere land?
 • Wat houdt bigamie in, wat zijn de regels omtrent bigamie naar Marokkaans, islamitisch en Nederlands recht en wat als al die regels tegelijkertijd van toepassing zijn?
 • Op welke manieren kan een islamitisch huwelijk ontbonden worden, wat is de rol van de Nederlandse rechter daarin en hoe zit het met erkenning van de verschillende islamitisch echtscheidingsvormen in Nederland?

Programma

09:30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Vereisten, bevoegdheid en toepasselijk recht
10:45 uur Pauze
10:55 uur Huwelijksvermogen
11:45 uur Pauze
11:55 uur Kinderalimentatie en erkenning echtscheiding
12:45 uur Lunch
13:30 uur Islamitisch huwelijk en huwelijkse voorwaarden
14:40 uur Pauze
14:50 uur Bevoegdheid Nederlandse rechter en bigamie
15:50 uur Pauze
16:00 uur Islamitische scheiding en kennisquiz
17:00 uur Evaluatie

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het (internationale) familierecht aan islamitische cliënten in het algemeen en Marokkaanse cliënten in het bijzonder. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierechtadvocaten.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het Marokkaanse en islamitische familierecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die familierechtelijke documenten uit Marokko dienen te vertalen ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een face-to-face-bijeenkomst van 10:00 uur tot 17:00 uur. Ter voorbereiding hierop ontvangt u een digitale reader met het nodige leesmateriaal waaronder een woordenlijst Arabisch.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens de cursus kan behandelen.

Tijdens de cursusdag krijgt u de presentatie in afgedrukte vorm uitgereikt. De reader wordt niet in afgedrukte vorm uitgereikt in verband met het milieu.

Aan het eind van de studiedag doet u een kennisquiz om na te gaan in hoeverre u de stof heeft begrepen en waar nodig geeft de docent aanvullende toelichting. U krijg de presentatie van de docent na de studiedag per e-mail toegezonden evenals het certificaat.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Cursus samenvatting

23910PE
CursusMarokkaans en islamitisch familierecht voor tolken en vertalers
Datum25 april 2020
Tijd9:30 – 17:10 uur (aanvang om 10:00 uur)
LocatieAristo Meeting Center Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht
AanmeldenNu aanmelden
Docent
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Prijs€ 239,- (excl. 21% btw) inclusief lunch
 • Deel dit bericht via: