live webinar:

Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht (live webinar)

Met enige regelmaat dient de Nederlandse rechter, de ambtenaar van de burgerlijke stand of een andere ambtenaar zich een oordeel te vormen over kinderrechten naar Marokkaans recht. Dat komt omdat onze regels er soms toe leiden dat we het Marokkaanse recht moeten toepassen in Nederland.

Dat dit regelmatig aan de orde is, heeft onder meer te maken met het feit dat in Nederland een grote groep Marokkaanse kinderen woont. Zo was de Marokkaanse jeugd volgens het CBS met ruim 19% de grootste groep onder de niet-westerse migrantenjeugd in 2019.

Wanneer het Marokkaanse recht in Nederland moet worden toegepast, is de vraag wat de inhoud is van dat Marokkaanse recht. In dit webinar duiken we in de Marokkaanse familiewet, de Mudawwana, om antwoord te geven op de vraag wat de rechtspositie is van het kind binnen het Marokkaanse familie- en jeugdrecht.

Programma 

12:00 uur Verwantschap en afstamming
12:50 uur Pauze
13:00 uur Verzorging van kinderen
14:00 uur Pauze
14:10 uur Wettelijke vertegenwoordiging en gezag
15:00 uur Levensonderhoud
15:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met het Marokkaanse familie- en jeugdrecht. Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor familierechtadvocaten, familierechters, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de ambtenaar van de burgerlijke stand, gemeenteambtenaren of ambtenaren van het UWV en de SVB.

Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die familierechtelijke documenten dienen te vertalen ten behoeve van zaken waarin het Marokkaanse familie- en jeugdrecht is betrokken zoals raadsrapporten, verslagen van Veilig Thuis, verslagen van kindgesprekken, verslagen van hoorzittingen, buitenlandse familie- en jeugdrechtelijke vonnissen en beschikkingen, stukken ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand, gemeenteambtenaren of ambtenaren van het UWV en de SVB etc.

Doel

Het doel van de cursus is tweeledig:

  1. Kennis van en inzicht in de plaats en de rechten van het kind in het Marokkaanse familie- en jeugdrecht.
  2. Kennis en begrip van kernbegrippen in het Marokkaanse familierecht en hoe deze zich verhouden tot Nederlandse equivalenten zoals verwantschap, afstamming, erkenning, verzorgingsrecht, omgangsrecht, wettelijke vertegenwoordiging, gezag, voogdij, levensonderhoud en alimentatie.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Grondige en gedetailleerde informatie van het vakgebied.
Cursist Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht (live webinar) - 27 maart 2021
Vertaler Dari-Nederlands
Geldermalsen
Sterk punt: de inhoud is goed.
Cursist Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht (live webinar) - 27 maart 2021
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Zeewolde
Meestal heel duidelijk verhaal met dagelijkse voorbeelden.
Cursist Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht (live webinar) - 27 maart 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Heerenveen

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

1255PE
Live WebinarKinderrechten in het Marokkaanse familierecht (live webinar)
Datum25 maart 2023
Tijd12:00 – 15:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,7
  • Deel dit bericht via: