on-demand webinar:

Kinderen in een scheiding (on-demand webinar)

“3 op 10 vijftienjarigen wonen niet met beide ouders,” “Duizenden kinderen worden uit huis geplaatst en dat kan zeer traumatisch zijn”, “Jeugdzorg overspoeld door vechtscheidingen”: de krantenkoppen liegen er niet om als gaat om de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Ook uit onderzoek blijkt steeds vaker dat de gevolgen van een (vecht)scheiding langdurig en diepgaand kunnen zijn.

Deze gevolgen hebben zowel een psychologische als juridische component. Enerzijds heeft het effect van het uiteengaan van de ouders en de veranderingen die dat teweegbrengt een effect op het psychologisch welbevinden van het kind. Aan de andere zijde heeft de juridische positie van ouders en kind en de uitkomst van de gerechtelijke procedures de nodige juridische gevolgen zoals een opgelegde verhuizing, schoolwissel, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing etc.

In dit unieke tweedelige webinar wordt door twee ervaren docenten alles over het kind in scheidingssituaties voor u uiteengezet. In het eerste deel van deze webinarreeks zal kinderpsychologe en KIES-coach Naïma el Hannouche-Salmi u bijpraten over de aard en gevolgen van de psychosociale en psycho-emotionele problematiek van het kind in scheidingssituaties en de betreffende interventie- en preventieprogramma’s.

In het tweede deel zal familierechtadvocaat Jamal el Hannouche de ingewikkelde juridische kwesties rondom het kind in scheidingssituaties op een compacte wijze met u bespreken waarbij hij zal ingaan op de rechten van kinderen alsook de ouders ten opzichte van hun kinderen, de rol van het kind in de echtscheidingsprocedure en de rol van de bijzonder curator en de Raad voor de Kinderbescherming in dat kader.

Programma Webinaropname I

1. Feiten en cijfers
2. Gevolgen en risicofactoren voor scheidingskinderen
3. Ernstige problemen na de scheiding
4. Preventie en interventie

Programma Webinaropname II

1. Rechten van kinderen
2. Rechtspositie van ouders
3. Rechtszaak: scheiden met kinderen
4. Raad voor de Kinderbescherming

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren in situaties die te maken hebben met het kind en scheiding. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens echtscheidingsprocedures, omgangsprocedures, gezagsprocedures, gesprekken met Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming, kindgesprekken bij de rechter, gesprekken bij de kinderpsycholoog, kindertherapeut of KIES-coach, gesprekken bij de bijzonder curator, gesprekken met de advocaat, gesprekken met de gezinsvoogd etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van zowel de kinderpsychologie als het jeugdrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van verzoekschriften tot echtscheiding, verzoekschriften betreffende omgang en gezag, verslagen van (kinder)therapeuten, verslagen van hoorzittingen of kindgesprekken, rapporten van Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming etc.

Doel

Het doel van deze cursus is drieledig:

  1. kennis over en inzicht in de plaats van het kind in scheidingssituaties in het algemeen;
  2. kennis en begrip van de psychische problematiek van het kind in scheidingssituaties en de rol van preventie en interventie met aandacht voor PAS (Parental Alienation Syndrom), loyaliteitsconflicten, huiselijk geweld en kindermishandeling, lange en kort termijneffecten van familiedrama’s en psychosociale gevolgen van internationale kinderontvoering;
  3. kennis en begrip van de juridische positie van het kind in scheidingssituaties en de rol van de betrokken actoren (ouders, kinderen, Raad voor de Kinderbescherming, rechter, jeugdzorg, gezinsvoogd, pleeggezin, gezinshuis, residentiële instelling, advocaat, bijzonder curator etc.).

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een tweetal webinaropnames van in totaal zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen. Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

U ontvangt verder een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het on-demand webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Beide docenten zijn zeer kundig en prettig in het uitleg geven van de stof. Alle vragen werden goed en helder beantwoord, vaak op het passende moment tijdens de cursus. Hun manier van spreken is heel goed te volgen op internet. Er wordt goed op gelet of alle deelnemers aanwezig zijn en of iedereen het goed kan horen. De docenten houden zich goed aan de tijd, inclusief de pauzes. Voor mij was deze cursus een goede toevoeging aan mijn kennis van psychologie en rechten zodat ik betere vertalingen kan leveren op deze gebieden in de toekomst. Een fijn webinar!
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Vertaler Nederlands-Engels
Den Haag
Duidelijke taal (inhoud is begrijpelijk) en veel voorbeelden uit de praktijk. Webinar verheldert begrippen en de procedure bij een echtscheiding.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Kampen
Dit webinar geeft een compleet inzicht in de problematiek van kinderen in echtscheiding: de psychische lasten die de kinderen ervaren door toedoen van hun ouders en de juridische aspecten die daarmee gepaard gaan. Je kan nu wel een onderscheid maken tussen de verschillende terminologieën die gebruikt wordt door het juridische korps en de instanties die aan deze problematiek werken.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Vertaler Frans-Nederlands
Rijswijk (Zuid-Holland)
Sterke punten: kennis en informatie geven over kinderen in een echtscheiding en hun rechten en rechten en plichten van ouders.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Farsi (Iran)
Groningen
Het webinar behandelt het thema vanuit twee verschillende perspectieven en biedt de nodige achtergrondkennis om de zittingen en de discussie tussen de betrokken partijen (met name instanties) goed te kunnen volgen.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Koerdisch (Sorani)
Amsterdam
De presentaties waren duidelijk. De voorbeelden uit de praktijk maakten het nog duidelijker en fijner om te begrijpen en de nieuwe informatie te onthouden.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak)
Kaatsheuvel
Een succesvol “one-to-many” communicatie-evenement, door goed gekanaliseerde interactie en leerzame stof.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Alkmaar
Sterke punten: de tijd (twee zaterdagmorgens met korte pauzes).
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Vertaler Engels-Nederlands
Amsterdam
Heldere uitleg en de docent heeft veel kennis.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Vertaling Arabisch (Standaard)-Nederlands
Zeewolde
Sterke punten: de brede kennis van beide docenten, zeer informatief, met zeer aangename sfeer.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Somali
Den Bosch
Het webinar was goed voorbereid en de stof was erg nuttig.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Koerdisch (Sorani)
IJsselstein
Veel cases besproken uit de praktijk.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Enschede
Verliep vlot en volgens het programma.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Vertaler Nederlands-Armeens (Oost)
Den Haag
Sterke punten: stipt op tijd beginnen, de pauzes met name.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Russisch
Zoetermeer
Het sterke punt van dit webinar was dat mijn informatie en kennis werden bevestigd.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Den Haag
Sterke punten: de inhoud en de informatie.
Cursist Kinderen in een scheiding (webinar) - 13 februari 2021 - 20 februari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Enschede

Docent N. el Hannouche-Salmi

Naïma el Hannouche-Salmi is psycholoog en heeft ruim dertien jaar ervaring in de ggz. Zij is breed georiënteerd en dat heeft ertoe geleid dat zij in de verschillende lagen binnen de ggz ervaring heeft opgedaan: van specialistische ggz, basis-ggz en eerstelijns-ggz tot ggz-preventie.

Naast individuele behandelingen en begeleidingstrajecten heeft zij de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het werken met groepen. Naïma begeleidde als trainer en coach diverse groepstrainingen en verzorgde daarnaast op regelmatige basis (bij)scholing voor professionals op het gebied van psychopathologie, motiverende gespreksvoering en cultuursensitief werken.

Naïma studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar zij in 2006 afstudeerde in de richting klinische psychologie en interculturele psychologie. In de jaren na haar afstuderen werkte zij voornamelijk met volwassen cliënten. De laatste vijf jaar heeft haar werkveld zich verplaatst naar de jeugd-ggz.

Momenteel werkt Naïma als kinder- en jeugdpsycholoog voor i-psy, de specialist op het gebied van interculturele psychiatrie en is zij tevens KIES-coach (Kinderen In Echtscheiding Situaties). Vanwege de achtergrond van haar cliënten werkt Naïma geregeld samen met tolken, zowel in de rol van psycholoog als trainer. Daarnaast geeft Naïma de cursus Tolken en vertalen in de ggz.

Docent J. el Hannouche

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

On-demand Webinar samenvatting

25010PE
On-demand WebinarKinderen in een scheiding (on-demand webinar)
Datum1 januari - 31 december 2023
AanmeldenNu aanmelden
Docenten
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docenten8,5

 

  • Deel dit bericht via: