webinar:

Kinderen in een scheiding (live webinar)

“3 op 10 vijftienjarigen wonen niet met beide ouders,” “Duizenden kinderen worden uit huis geplaatst en dat kan zeer traumatisch zijn”, “Jeugdzorg overspoeld door vechtscheidingen”: de krantenkoppen liegen er niet om als gaat om de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Ook uit onderzoek blijkt steeds vaker dat de gevolgen van een (vecht)scheiding langdurig en diepgaand kunnen zijn.

Deze gevolgen hebben zowel een psychologische als juridische component. Enerzijds heeft het effect van het uiteengaan van de ouders en de veranderingen die dat teweegbrengt een effect op het psychologisch welbevinden van het kind. Aan de andere zijde heeft de juridische positie van ouders en kind en de uitkomst van de gerechtelijke procedures de nodige juridische gevolgen zoals een opgelegde verhuizing, schoolwissel, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing etc.

In dit unieke tweedaagse webinar wordt door twee ervaren docenten alles over het kind in scheidingssituaties voor u uiteengezet. In het eerste deel van deze webinarreeks zal kinderpsychologe en KIES-coach Naïma el Hannouche-Salmi u bijpraten over de aard en gevolgen van de psychosociale en psycho-emotionele problematiek van het kind in scheidingssituaties en de betreffende interventie- en preventieprogramma’s.

In het tweede deel zal familierechtadvocaat Jamal el Hannouche de ingewikkelde juridische kwesties rondom het kind in scheidingssituaties op een compacte wijze met u bespreken waarbij hij zal ingaan op de rechten van kinderen alsook de ouders ten opzichte van hun kinderen, de rol van het kind in de echtscheidingsprocedure en de rol van de bijzonder curator en de Raad voor de Kinderbescherming in dat kader.

Inhoud

Naïma el Hannouche-Salmi zal in het bijzonder de volgende onderwerpen bespreken:

 • Feiten en cijfers: feiten en cijfers over scheidingen in Nederland, feiten en cijfers over kinderen in scheidingssituaties.
 • Gevolgen en risicofactoren voor scheidingskinderen: gevolgen op korte en lange termijn van een scheiding, belangrijkste risicofactoren voor kinderen bij een scheiding, beschermende factoren in scheidingssituaties, best practices voor de omgangs- en contactregeling per leeftijdscategorie.
 • Ernstige problemen na de scheiding: heftige ruzie in bijzijn van kinderen, PAS (Parental Alienation Syndrom), loyaliteitsconflicten, huiselijk geweld en kindermishandeling, lange en kort termijneffecten van familiedrama’s, psychosociale gevolgen van internationale kinderontvoering.
 • Preventie en interventie: interventie- en preventieprogramma’s voor scheidingskinderen, interventie- en preventieprogramma’s voor gescheiden ouders.

Jamal el Hannouche zal vervolgens in het tweede webinar ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Rechten van kinderen: verzorging en opvoeding, levensonderhoud (kinderalimentatie), wonen (hoofdverblijf, verhuizing, vervangende toestemming verhuizing), school (schoolkeuze, schoolwissel, vervangende toestemming schoolwissel).
 • Rechtspositie van ouders: gezag (gezamenlijk gezag, eenhoofdig gezag), omgangsregeling, contactregeling, informatie(recht), consultatie(recht).
 • Rechtszaak: scheiden met kinderen: ouderschapsplan (gezamenlijk plan, eenzijdig plan, scheiden zonder plan), kindgesprek, kindverklaring, bijzonder curator.
 • Raad voor de Kinderbescherming: adviesrol (Veilig Thuis, raadsonderzoek, raadsrapport), ondertoezichtstelling (gesprek rechter, gezinsvoogd), uithuisplaatsing (pleeggezin, instelling), gezagsbeëindiging.

Programma Webinar I (13 februari 2021)

10:00 uur Feiten en cijfers
10:20 uur Gevolgen en risicofactoren voor scheidingskinderen
11:00 uur Pauze
11:10 uur Ernstige problemen na de scheiding
12:10 uur Pauze
12:20 uur Preventie en interventie
13:20 uur Einde

Programma Webinar II (20 februari 2021)

10:00 uur Rechten van kinderen
10:30 uur Rechtspositie van ouders
11:00 uur Pauze
11:10 uur Rechtszaak: scheiden met kinderen
12:10 uur Pauze
12:20 uur Raad voor de Kinderbescherming
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren in situaties die te maken hebben met het kind en scheiding. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens echtscheidingsprocedures, omgangsprocedures, gezagsprocedures, gesprekken met Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming, kindgesprekken bij de rechter, gesprekken bij de kinderpsycholoog, kindertherapeut of KIES-coach, gesprekken bij de bijzonder curator, gesprekken met de advocaat, gesprekken met de gezinsvoogd etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van zowel de kinderpsychologie als het jeugdrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van verzoekschriften tot echtscheiding, verzoekschriften betreffende omgang en gezag, verslagen van (kinder)therapeuten, verslagen van hoorzittingen of kindgesprekken, rapporten van Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming etc.

Leerdoelen

De leerdoelen voor cursisten zijn drieledig:

 1. kennis over en inzicht in de plaats van het kind in scheidingssituaties in het algemeen;
 2. kennis en begrip van de psychische problematiek van het kind in scheidingssituaties en de rol van preventie en interventie;
 3. kennis en begrip van de juridische positie van het kind in scheidingssituaties en de rol van de betrokken actoren.

MONA Academy: Specialist jeugdrecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie jeugdrecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist jeugdrecht:

 1. Kinderbeschermingsmaatregelen
 2. Kinderen in een scheiding
 3. Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van telkens tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het tweede webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent Naïma el Hannouche-Salmi

Naïma el Hannouche-Salmi is psycholoog en heeft ruim dertien jaar ervaring in de ggz. Zij is breed georiënteerd en dat heeft ertoe geleid dat zij in de verschillende lagen binnen de ggz ervaring heeft opgedaan: van specialistische ggz, basis-ggz en eerstelijns-ggz tot ggz-preventie.

Naast individuele behandelingen en begeleidingstrajecten heeft zij de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het werken met groepen. Naïma begeleidde als trainer en coach diverse groepstrainingen en verzorgde daarnaast op regelmatige basis (bij)scholing voor professionals op het gebied van psychopathologie, motiverende gespreksvoering en cultuursensitief werken.

Naïma studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar zij in 2006 afstudeerde in de richting klinische psychologie en interculturele psychologie. In de jaren na haar afstuderen werkte zij voornamelijk met volwassen cliënten. De laatste vijf jaar heeft haar werkveld zich verplaatst naar de jeugd-ggz.

Momenteel werkt Naïma als kinder- en jeugdpsycholoog voor i-psy, de specialist op het gebied van interculturele psychiatrie en is zij tevens KIES-coach (Kinderen In Echtscheiding Situaties). Vanwege de achtergrond van haar cliënten werkt Naïma geregeld samen met tolken, zowel in de rol van psycholoog als trainer. Daarnaast geeft Naïma de cursus Tolken en vertalen in de ggz.

Docent Jamal el Hannouche

Jamal el Hannouche heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor en master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht.

Jamal heeft vervolgens een eigen advocatenpraktijk opgezet onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche waarbij hij werkzaam is als advocaat (familierecht en strafrecht) en mediator. Jamal geeft daarnaast diverse cursussen op het terrein van het Nederlandse familie- en strafrecht, het Marokkaanse familierecht en het islamitische familie- en strafrecht gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Webinar samenvatting

19910PE
WebinarKinderen in een scheiding (live webinar)
Datum13 februari - 20 februari 2021
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docenten
Prijs€ 199,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
 • Deel dit bericht via: