live webinar:

Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

In deze cursus staat het klassieke islamitische strafrecht centraal dat deels of grotendeels, theoretisch of praktisch, wordt toegepast in islamitische landen zoals Saoedie-Arabië, Jemen, Libië, Soedan, Iran, Noord-Nigeria, Pakistan en Afghanistan. Deze cursus is dan ook in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die gespecialiseerd zijn of willen zijn in strafzaken.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verwerving van de kennis over het vreemdtalige strafrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het islamitische strafrechtelijke systeem waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor belangrijke beginselen van het islamitische strafrechtsysteem en de bijbehorende terminologie mede met het oog op tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma

10:00 uur Bronnen en doelen
11:30 uur Pauze
11:40 uur Vervolging en berechting
13:00 uur Lunch
13:55 uur Straffen en maatregelen
14:40 uur Pauze
14:50 uur Qisâs en hudûd-misdrijven
15:50 uur Pauze
16:00 uur Ta‘zîr- en siyâsa-misdrijven 
17:25 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die een strafrechtspecialisatie op hun naam hebben staan of dat zouden willen.

Deze cursus leidt niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over het klassieke islamitische strafrecht om meer begrip te kunnen krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse strafrechtsysteem enerzijds en het strafrechtstelsel van diverse islamitische landen anderzijds.

Deze achtergrondkennis is met name van belang voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht en regelmatig te maken hebben met strafrechtelijke context en terminologie.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 17:25 uur online het webinar volgt met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 55 minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Interessante inhoud aan de hand van voorbeelden, actualiteit en goede presentatietechnieken.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Nijmegen
Sterke punten: interactiviteit en humor.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Leiden
Sterke punten: aardige en rustige leraar.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Enschede
Sterke punt is voor mij dat ik meer kennis heb vergaard over de islamitische wetgeving.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Hengelo
Sterke punten: organisatie en relevantie.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Tolk Nederlands-Farsi (Iran)
Geldermalsen
Sterke punten: inhoudelijke kennis en presentatie van de docent en de lunch.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Vertaler Farsi (Iran)-Nederlands
Amsterdam
Sterke punten: combinatie Nederlands en Arabisch.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Alkmaar
Heel uitgebreide informatie over islamitisch strafrecht.
Cursist Verdieping islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers - 28 december 2019
Tolk Nederlands-Dari - 28 december 2019
Leiden

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarIslamitisch strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum29 april 2023
Tijd10:00 – 17:25 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,3
Organisatie8,5
  • Deel dit bericht via: