live webinar:

Islamitisch financieren voor tolken en vertalers (live webinar)

Islamitisch financieren, beter bekend als Islamic Finance, groeit al jaren gestaag en daardoor ook de vraag naar islamitische financieringsproducten. In Nederland is de interesse met name onder islamitische jongeren die een huis willen kopen of een bedrijf willen starten nog altijd groot, zo blijkt uit onderzoek.

In de afgelopen decennia heeft Islamic Finance een volwaardige plek gekregen binnen de internationale financieringspraktijk. Niet alleen islamitische landen maar zeker ook in westerse landen zoals Engeland, Duitsland en Luxemburg heeft Islamic Finance voet aan de grond gekregen en deze markt is nog altijd groeiende.

In Nederland adviseren ook steeds meer internationale advocatenkantoren met name buitenlandse cliënten over islamitische financieringen. Daarbij gaat het niet zelden om cliënten uit het Midden-Oosten die niet alleen halal-producten willen maar ook fiscale optimalisatie waarin Nederlandse advocaten en fiscalisten goed thuis zijn.

Daarnaast zien we ook in Nederland steeds meer initiatieven om het islamitisch bankieren en financieren onder de aandacht te brengen en ook projecten waarmee islamitisch financieren daadwerkelijk mogelijk moet worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt immers dat ook in Nederland een grote groep moslims uitkijkt naar de introductie van bijvoorbeeld de halal-hypotheek.

Advocaat en arabist Jamal el Hannouche die afgestudeerd is op het terrein van islamitisch bankieren geeft u in dit compacte webinar een duidelijk beeld van wat Islamic Finance in theorie en praktijk inhoudt.

Inhoud

Dit compacte webinar biedt inzicht in de basisbeginselen van het islamitische financiële recht. De docent gaat na een inleiding in het islamitische recht in op de islamitische uitgangspunten die de basis vormen van het islamitische financiële recht waarbij het verbod op rente (riba) een centrale rol speelt.

Vervolgens zullen de belangrijkste islamitische financieringsvormen worden besproken waarbij wordt ingegaan op islamitisch leen- en spaarvormen, islamitische vormen van woning financiering en islamitische vormen van bedrijfsfinanciering.

Programma

10:00 uur Islamitisch financieel recht: geboden en verboden
11:00 uur Pauze
11:10 uur Islamitisch bankieren: lenen en sparen
12:10 uur Pauze
12:20 uur Woningfinanciering: halal-hypotheek
13:20 uur Pauze
13:30 uur Bedrijfsfinanciering: halal-aandelen
14:30 uur Evaluatie

Doelgroep

Deze cursus is gericht op iedereen die kennis wenst op te doen over islamitisch financieren (Islamic Finance). Te denken valt aan particulieren en ondernemers met een islamitische achtergrond die keuzes dienen te maken over financiering van een huis of onderneming. Ook is deze cursus geschikt voor ondernemers die aan de andere kant willen voorzien in financiële oplossingen die aansluiten op de islamitische regelgeving.

De cursus richt zich in het bijzonder op de tolk of vertaler die in zijn werk te maken heeft of kan krijgen met islamitisch bankieren en/of financieren. Zo kunt u als tolk gesprekken tolken voor buitenlandse cliënten die te maken hebben met islamitische financieringsvormen tijdens besprekingen met advocaten, notarissen, fiscalisten, accountants, bankiers etc. Als vertaler kunt u in aanraking komen met financiële informatie en documentatie in dat kader.

Daarnaast is kennis van de islamitische wijze van bankieren en financieren van belang bij het maken van de juiste vertaalslag vanuit de Nederlandse financiële praktijk naar het referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika waar een groot deel van de bevolking islamitisch is en dus gebonden is aan de geboden en verboden van het islamitische financiële recht.

Docent

Jamal el Hannouche heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij is afgestudeerd op de vraag of en hoe islamitisch bankieren in Nederland mogelijk gemaakt kan worden. Daarvoor heeft hij de bachelor en master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht.

Jamal heeft vervolgens een eigen advocatenpraktijk opgezet onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche waarbij hij werkzaam is als advocaat en mediator. Jamal geeft daarnaast diverse cursussen op het terrein van het Nederlandse recht, het Marokkaanse recht en het islamitische recht gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u het webinar online volgt van 10:00 uur tot 14:30 uur. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen in het kader van de permanente educatie voor tolken en vertalers.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze docent door cursisten.

Live Webinar samenvatting

1298PE
Live WebinarIslamitisch financieren voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum14 augustus 2021
Tijd10:00 – 14:30 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 129,- (excl. 21% btw)
PE-punten8 (4 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: