live webinar:

Islamitisch familierecht (live webinar)

In de Nederlandse rechtspraktijk worden diverse rechtstelsels van islamitische landen toegepast zoals het Syrische, Iraakse, Egyptische of Marokkaanse recht. Als tolk of vertaler krijgt u onder meer langs die weg te maken met regels van het islamitische familierecht.

Deze cursus is bedoeld om u als tolk of vertaler kennis en inzicht te bieden in de regels van het islamitische familierecht en u een inkijk te bieden in de wijze waarop deze regels in de Nederlandse rechtspraktijk een rol spelen.

Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop men omgaat met deze regels binnen de Nederlandse context. Om deze reden wordt niet alleen de theorie van het islamitische familierecht behandeld maar ook juridische adviezen (Ar.: fatâwa) van Nederlandse islamitische geleerden over verschillende onderwerpen op het gebied van het familierecht.

Programma Webinar I (3 juni 2023)

12:00 uur Islamitisch recht
13:00 uur Pauze
13:10 uur Islamitisch huwelijk en polygamie
14:10 uur Pauze
14:20 uur Huwelijkse rechten en plichten
15:20 uur Einde

Programma Webinar II (10 juni 2023)

12:00 uur Afstamming en gezag
13:00 uur Pauze
13:10 uur Omgang, verzorging en onderhoud
14:10 uur Pauze
14:20 uur Echtscheiding
15:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die te maken hebben met cliënten met een islamitische achtergrond in de context van het familierecht. Te denken valt aan tolken die tolken in het kader van familierechtszaken, vertalers die documenten dienen te vertalen zoals Arabische huwelijks- of echtscheidingsaktes etc.

Doel

Het doel is om kennis over te dragen over en inzicht te geven in de wijze waarop het islamitische familierecht functioneert in theorie en in praktijk. Op deze manier kan een adequatere vertaalslag gemaakt worden van en naar doeltalen in de context van het (islamitische) familierecht. Dit gaat verder dan de talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Denk bijvoorbeeld aan talen die gesproken worden in het overwegend islamitisch Indonesië, Maleisië, maar ook India met meer dan 170 miljoen moslims.

Werkwijze

Dit webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 12:00 uur tot 15:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Goed functionerend programma. Technisch goede kwaliteit om te kunnen volgen (zowel beeld als geluid). De presentatie was duidelijk en goed opgebouwd. De gehele cursus was goed te volgen voor iemand die niet-islamitisch is. Er werd voldoende ruimte geboden om vragen te stellen. De vragen die gesteld werden, werden goed beantwoord en er werd ook geverifieerd of de antwoorden begrepen waren. Zeer correcte manier van iets overbrengen en verifiëren of de boodschap is aangekomen. Ook erg prettig dat de aanvangstijden (ook na de pauzes) stipt waren.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 18 januari 2020
Tolk Nederlands-Frans
Putten

Heel veel informatie over de achtergrond van de islamitische wet en hoe je deze in het Nederlandse wetssysteem kan toepassen.

Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Golfstaten)
Wassenaar
Sterke punten: het was overzichtelijk.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Soedanees)
IJsselstein
Goede presentatie!
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Egyptisch)
Groningen

Veel nuttige informatie om de positie van het islamitische huwelijk binnen het Nederlandse rechtssysteem beter te begrijpen!

Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Den Haag

Snel, makkelijk te volgen, laagdrempelig, goede interactie en gemakkelijk om vragen te stellen.

Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Tolk Nederlands-Turks
Dordrecht
Sterke punten: de organisatie en de kennis van docent.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Standaard)
Groningen
Rijk aan informatie!
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 2 en 9 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Westervoort
Veel herhaling, waardoor veel blijft hangen. Veel kennis, waardoor alle vragen duidelijk en goed beantwoord zijn.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 18 januari 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Nijmegen
Ik vond het heel fijn om in mijn eigen kamer te volgen. Alles was duidelijk en alles ging volgens het schema.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 18 januari 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Heerenveen
Sterke punten: inhoud en deskundigheid docent.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 18 januari 2020
Vertaler Farsi (Iran)-Nederlands
Amsterdam
Sterke punten: voldoende uitgebreide informatie.
Cursist Islamitisch familierecht (webinar) - 18 januari 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Halsteren

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

2008PE
Live WebinarIslamitisch familierecht (live webinar)
Datum3 juni - 10 juni 2023
Tijd12:00 – 15:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 200,- (excl. 21% btw)
PE-punten8 (6 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,1
Organisatie8,6
  • Deel dit bericht via: