live webinar:

Intervisie voor tolken: leren van andere tolken

Intervisie voor tolken is een gestructureerde bespreking tussen tolken geleid door een deskundige gespreksleider (intervisiecoach). In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de tolk: dilemma’s en uitdagingen waarmee de tolk in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen.

De deelnemers brengen om beurten een casus in over zaken zoals tolkethiek, tolkhouding, tolkvaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie, klachten, opleiding etc.

De gespreksleider geeft, na een introductie over de intervisiemethode, de gelegenheid om de dilemma’s, vraagstukken en andere uitdagingen van deelnemers in te brengen zodat de overige deelnemers op gestructureerde wijze daarop kunnen reageren. Dit gebeurt in twee verschillende sessies waarbij wordt afgewisseld tussen de deelnemers bij het inbrengen van de dilemma’s of vraagstukken.

Programma

09:00 uur Introductie intervisiemethode
09:10 uur Sessie 1
10:00 uur Pauze
10:10 uur Sessie 2
11:10 uur Einde

Doelgroep

Deze intervisiebijeenkomst is gericht op alle tolken die in Nederland werkzaam zijn. De intervisiegroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht deelnemers.

MONA Academy

Deze cursus maakt deel uit van de MONA Academy-programma’s Specialisatie familierecht, Specialisatie jeugdrecht, Specialisatie strafrecht en Specialisatie uitkeringsrecht. Klik hier om te lezen welke andere cursussen u dient te volgen om een van de genoemde specialisatiecertificaten te ontvangen.

Werkwijze

Deze intervisiebijeenkomst bestaat uit een online bijeenkomst van 10:00 uur tot 11:10 uur met een pauze van 10 minuten.

De voorbereiding bestaat uit het bedenken van ten minste een dilemma of uitdaging die u wilt bespreken in de intervisiegroep. U kunt denken aan dilemma’s of uitdagingen denken die te maken hebben met tolkethiek, tolkhouding, tolkvaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie, klachten, opleiding etc.

Intervisiecoach

Jamal el Hannouche is een ervaren en gecertificeerde intervisiecoach die tot op heden 18 intervisiebijeenkomsten heeft begeleid met 106 deelnemers. Jamal begeleidt intervisiegroepen voor tolken, vertalers en advocaten. Hij is door de deelnemers met gemiddeld een 8,8 beoordeeld.

Live Webinar samenvatting

04PE
Live WebinarIntervisie voor tolken: leren van andere tolken
Datum23 januari 2021
Tijd9:00 – 11:10 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijsgratis
PE-punten4
Competentieintegriteit en beroepsattitude, tolkcompetentie
  • Deel dit bericht via: