cursus:

Ggz: diagnostiek en behandeling

Taal is vandaag de dag niet meer weg te denken in de ggz met name vanwege de grote diversiteit van de patiëntenpopulatie en de enorme vlucht die de interculturele psychologie en psychiatrie de laatste jaren hebben genomen. Van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u een adequate vertaalslag kunt maken van en naar het Nederlands waardoor kennis en achtergrondinformatie over diagnoses en behandelmethoden van wezenlijk belang zijn.

Intercultureel psychologe Naïma el Hannouche-Salmi neemt u mee in de wereld van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ofwel ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’). Zij behandelt de meest voorkomende diagnoses en de bijbehorende behandelingen. Daarnaast bespreekt zij met u de huidige stand van zaken ten aanzien van de psychische gezondheid van diverse migrantengroepen in Nederland. In dat kader wordt ook ingegaan op heersende alternatieve verklaringsmodellen vanuit deze migrantengroepen.

Inhoud

De docent behandelt de volgende onderwerpen:

 • Diagnose en behandeling van stemmingsstoornissen zoals depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen
 • Diagnose en behandeling van psychotische stoornissen zoals schizofrenie, manische psychose en de schizoaffectieve stoornis
 • Psychiatrie of bezetenheid: psychiatrische stoornissen versus bezetenheid als verklaringsmodel
 • Diagnose en behandeling van angststoornissen zoals de dwangstoornis, paniekstoornis en sociale fobie
 • Diagnose en behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis)
 • Diagnose en behandeling van ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornissen)

De vragen die hierbij zullen worden beantwoord:

 • Wat houden de verschillende psychische stoornissen in?
 • Hoe stelt de behandelaar de diagnose vast?
 • Welke behandelingen kunnen worden ingezet bij welke stoornis?
 • Hoe verhoudt het culturele referentiekader van de patiënt zich tot het referentiekader van de behandelaar?
 • Wat is de plaats van de patiënt die een (psychologen)verklaring wenst voor een juridisch dossier of procedure?
 • Wat kunt u verwachten als u dient te tolken voor een psychiatrisch patiënt?
 • Met welke terminologie dient u bekend te zijn en wat zijn daarin de valkuilen?

Programma

09:30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Stemmingsstoornissen
10:45 uur Pauze
10:55 uur Psychotische stoornissen
11:45 uur Pauze
11:55 uur Psychiatrie of bezetenheid?
12:45 uur Lunch
13:30 uur Angststoornissen
14:40 uur Pauze
14:50 uur Posttraumatische stressstoornis
15:50 uur Pauze
16:00 uur Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
17:00 uur Evaluatie

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken en vertalers die tolken en vertalen voor ggz-instellingen en hun patiënten. Gedacht kan worden aan tolken die tijdens gesprekken tussen behandelaar en patiënt tolken enerzijds. Anders dienen ook tolken die tolken in het kader van juridische procedures kennis te hebben van deze materie zoals in letselschadezaken, uitkeringszaken, gedwongen opnames, strafzaken etc.

Bij vertalers gaat het om vertalers die stukken dienen te vertalen afkomstig van de ggz zoals diagnoses, behandelplannen, rapporten, medische dossiers, informatiemateriaal, literatuur etc. Deze vertalingen kunnen ook worden gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld de advocatuur, rechterlijke macht, letselschadepraktijk etc.

Het accent van deze cursus ligt op de interactie tussen behandelaar en patiënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). De cursus is ook geschikt voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in andere talen dan de MONA-talen omdat de nadruk ligt op de overdracht van kennis over de Nederlandse ggz en daarin gebezigde diagnoses, behandelmethoden en terminologie.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een face-to-face-bijeenkomst van 10:00 uur tot 17:00 uur. Als voorbereiding wordt u gevraagd om een diagnose en een behandelplan te vertalen vanuit het Nederlands naar de doeltaal waarin bent gespecialiseerd als tolk of vertaler.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens de cursus kan behandelen.

Tijdens de cursusdag krijgt u de presentatie in afgedrukte vorm uitgereikt. De reader wordt niet in afgedrukte vorm uitgereikt in verband met het milieu.

Aan het eind van de studiedag doet u een kennisquiz om na te gaan in hoeverre u de stof heeft begrepen en waar nodig geeft de docent aanvullende toelichting. U krijg de presentatie van de docent na de studiedag per e-mail toegezonden evenals het certificaat.

Cursus samenvatting

2198PE
CursusGgz: diagnostiek en behandeling
Datum14 december 2019
Tijd9:30 – 17:10 uur (aanvang om 10:00 uur)
LocatieHotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
AanmeldenNu aanmelden
Docent
drs. N. el Hannouche-Salmi
PE-punten8 (6 contacturen, 500 woorden vertalen)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Prijs€ 219,- (excl. 21% btw) inclusief lunch
 • Deel dit bericht via: