on-demand webinar:

Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (on-demand webinar)

Een stel woont samen maar zowel de man als de vrouw ontvangen een uitkering voor een alleenstaande van de gemeente. Een persoon werkt zwart en ontvangt daarnaast een uitkering van het UWV dat niets weet van de zwarte inkomsten. Een pensioengerechtigde met een AOW-uitkering ontvangt een aanvulling vanuit de bijstand in de vorm van een AIO-uitkering maar heeft een vakantiewoning in het buitenland. Dit zijn zo maar wat voorbeelden uit de praktijk die veelvuldig de basis vormen voor een onderzoek van de uitkeringsinstantie en uiteindelijk tot de oplegging van sancties zoals boetes.

In deze cursus leert u hoe de bevoegdheden zijn geregeld van bestuursorganen zoals de gemeente, het UWV en de SVB. Op welke wijze mogen of moeten deze overheidsinstanties toezicht houden op de regels uit het uitkeringsrecht, wanneer hebben zij het recht om handhavend op te treden en wat houdt dat optreden in? Daarnaast kijken we wanneer sprake is van uitkeringsfraude en welke sancties daarop kunnen volgen zoals korting op de uitkering, intrekking en terugvordering van de uitkering en bestuurlijke boetes. We zullen tot slot uitgebreid stilstaan bij praktijkvoorbeelden van uitkeringsfraude waarin een bijzondere rol is weggelegd voor de tolk of vertaler.

Als tolk of vertaler kunt u namelijk in alle fasen betrokken worden als het gaat om uitkeringsfraude. Zo begint een onderzoek vaak met een gesprek met een sociaal rechercheur. Dit gesprek dient regelmatig plaats te vinden met iemand die een andere taal dan het Nederlands spreekt waardoor een tolk een vaak cruciale rol speelt in de communicatie tussen uitvoeringsorganisatie en uitkeringsgerechtigde. Ook de vertaler is vaak van grote betekenis in onderzoeken naar sociale zekerheidsfraude. Zo dienen regelmatig stukken uit het buitenland vertaald te worden naar het Nederlands om te achterhalen of een uitkeringsgerechtigde inkomsten uit of vermogen in het buitenland heeft.

Voor een nauwkeurige en consistente overdracht van en naar het Nederlands is begrip van deze materie van belang. Om te begrijpen hoe uitkeringsfraude uitpakt in de praktijk is het van belang om naar het wettelijk kader te kijken, de rol van de uitkeringsinstantie alsook de positie van de uitkeringsgerechtigde. Om deze theorie goed te kunnen plaatsen, is begrip van de bestaande praktijk van essentieel belang zodat we ook de tijd nemen om te kijken naar zaken waarin de tolk of vertaler een bijzondere rol heeft gespeeld, bijvoorbeeld omdat gesteld wordt dat er verkeerd getolkt of vertaald zou zijn.

Programma webinaropname

1. Toezicht en handhaving
2. Uitkeringsfraude
3. Bestuurlijke sancties
4. Voorbeelden uit de praktijk

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met (vermeende) fraude binnen het uitkeringsrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen.

Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor de uitvoeringsorganisaties in het algemeen zoals de gemeentelijke sociale diensten (GSD), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de sociale recherche, het inlichtingenbureau (IB), de Inspectie SZW in het bijzonder. Maar ook kan worden gedacht aan tolken die tolkdiensten leveren aan advocaten, rechtbanken, maatschappelijk werkers op het terrein van uitkeringen en sancties

Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die documenten dienen te vertalen ten behoeve van uitkeringskwesties waarin (mogelijk) sprake is van uitkeringsfraude. Gedacht kan worden aan het vertalen van rapporten van de sociale recherche, het vertalen van rechterlijke uitspraken, het vertalen van buitenlandse bewijsstukken, verslagen, adviezen en onderzoeksresultaten etc.

Tot slot is deze cursus geschikt voor zowel tolken als vertalers die nog niet met deze materie in aanraking zijn gekomen maar die hun werkveld willen verruimen.

Doel

Het doel van de cursus is tweeledig:

  1. Kennis van en inzicht in de regels omtrent uitkeringsfraude in het bijzonder de werking van het toezicht, de handhaving en de oplegging van sancties.
  2. Kennis en begrip van de praktijk van de uitkeringsfraude in Nederland en de rol van de tolk en vertaler daarin.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van drie uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen. Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

U ontvangt verder een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het on-demand webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Een heel goed ingerichte en zeer inzichtelijke en complete hand-out en presentatie.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Vertaler Spaans-Nederlands
Cospeito, Lugo (Spanje)
Sterke punten: dat de docent (Jamal) zo ervaren is en in korte tijd heel veel informatie weet over te brengen. Hij beantwoordt vragen snel en deskundig en heeft een fijne manier van omgaan met mensen.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Vertaler Nederlands-Engels
Den Haag
Sterke punten: de wettelijke bepalingen die wij nodig hebben als tolken/vertalers.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
De Meern
Strakke en duidelijke uitleg.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Vertaler Nederlands-Duits
Vught
Sterke punten: inhoud en presentatie.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Vertaler Pashto-Nederlands
Capelle aan den IJssel
Sterke punten: de helderheid en de didactiek.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Nieuwegein
Kort en krachtig.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Almere
Sterk punt: de relevante informatie voor een tolk.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Soedanees)
's-Gravenzande
Sterke punten: de kennis over juridische woorden omtrent verschillende soorten uitkeringen en consequenties bij het plegen van fraude.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Farsi (Iran)
Groningen
Veel materiaal en informatie, de presentator was duidelijk.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Armeens (Oost)
Dordrecht
Presentatie was leerzaam, veel informatie en voorbeeldmaterialen.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Armeens (Oost)
Dordrecht
Nuttige informatie, handig bij vaak voorkomende situaties.
Cursist Fraude en sancties in het uitkeringsrecht (live webinar) - 29 mei 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Haren (Groningen)

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

On-demand Webinar samenvatting

1255PE
On-demand WebinarFraude en sancties in het uitkeringsrecht (on-demand webinar)
Datum1 januari - 31 december 2023
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,3
Organisatie9,3
  • Deel dit bericht via: