live webinar:

De positie van de vrouw in de islam (live webinar)

Als tolk of vertaler krijgt u op verschillende manieren te maken met gesproken of geschreven tekst die betrekking heeft op de moslimvrouw. Of het nu gaat om juridische contexten waarbij de rechtspositie van de vrouw in de islam aan de orde is, journalistieke stukken of literatuur waarin de rol van de vrouw in de islam wordt belicht of televisie- en filmproducties waarin de moslima centraal staat. Om een beter beeld te krijgen van deze materie nemen we u mee in de wereld van de moslimvrouw waarbij zowel de juridische als de maatschappelijke positie van de historische als de hedendaagse moslimvrouw aan de orde komt tijdens dit unieke webinar.

Inhoud

De belangrijkste aspecten van de positie van de vrouw in de islam zullen worden besproken waarbij zowel de juridische context als de maatschappelijke rol van de moslima worden behandeld.

Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Historische rolmodellen
 • Islam en feminisme
 • Hedendaagse moslimvrouwen en internet
 • Positie binnen het huwelijk
 • Beperking en uitsluiting van polygamie
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Geboorteplanning en -beperking
 • Beëindiging van het huwelijk
 • Kledingvoorschriften: de rol van hijab
 • De plaats van modest fashion
 • Sociale leven
 • Opleiding
 • Carrière
 • Politiek

Programma

10:00 uur Rolmodellen, feminisme en social media
11:00 uur Pauze
11:10 uur Huwelijk, seksualiteit en kinderen
12:10 uur Pauze
12:20 uur Hijab, modest fashion en sociale leven
13:20 uur Pauze
13:30 uur Opleiding, werk en politiek
14:30 uur Evaluatie

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die te maken hebben met de moslimvrouw in het algemeen en de rol van de moslimvrouw in diverse teksten in het bijzonder. Te denken valt aan tolken die tolken voor moslimvrouwen (huisarts, ziekenhuis, (familie)rechter, vreemdelingenpolitie, IND, justitie, opvang etc.) en over moslimvrouwen (juridische contexten, maatschappelijke contexten, literaire contexten etc.).

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die teksten dienen te vertalen over de moslimvrouw zoals familierechtelijke documenten (huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, beschikkingen etc.), journalistieke stukken zoals artikelen over de moslimvrouw of de positie van de vrouw in de Arabische wereld, literaire stukken over de positie van de moslimvrouw, ondertitelingen bij televisie- of filmproducties die de moslimvrouw betreffen of daaraan raken etc.

Doel

Het doel is om inzicht te bieden in de positie en de rol van de moslimvrouw in de islamitische regelgeving en deze neer te leggen naast de maatschappelijke positie die de moslimvrouw heeft gehad vanaf de tijd van de komst van de islam tot de dag van vandaag. Daarbij worden islamitische regels afgewisseld met een beeld van de leefwereld van historische islamitische vrouwelijke rolmodellen tot hedendaagse voorvechters van de positie van de moslima op social media.

Dit inzicht moet bijdragen aan een begrip van de culturele kaders waarin moslimvrouwen leven zodat een adequatere vertaalslag gemaakt kan worden wanneer de doelgroep bestaat uit de moslimvrouw of het onderwerp van de vertaling betrekking heeft op de moslimvrouw.

De noodzaak tot dit begrip overstijgt de talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Denk bijvoorbeeld aan talen die gesproken worden in het overwegend islamitisch Indonesië, Maleisië, maar ook India met meer dan 170 miljoen moslims. Deze inzichten zijn verder van belang voor tolken en vertalers die zich bezighouden met andere talen dan talen van de moslimwereld juist wanneer zij onderwerpen bezigen die te maken hebben met de rol van de moslimvrouw in de islam.

MONA Academy: Specialist familierecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie familierecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist familierecht:

 1. De Nederlandse echtscheidingsprocedure
 2. Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers of Syrisch familierecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch familierecht of De positie van de vrouw in de islam
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags live webinar waarbij u het webinar van 10:00 uur tot 14:30 uur online volgt met drie pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige leesmateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Zineb heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het accent lag op het internationale recht. Zij heeft vervolgens gewerkt als jurist, zelfstandig ondernemer en tot slot is zij aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het (internationale) familierecht.

Zineb houdt zich bezig met het familierecht in het algemeen en in het bijzonder het islamitische familierecht. In dat kader treedt zij op als mediator en geeft zij cursussen en trainingen.

Daarnaast adviseert en informeert zij ambtenaren van verschillende overheidsinstanties over religieuze huwelijken in de Nederlandse context in het algemeen en het islamitische huwelijk in het bijzonder.

Daarbij combineert Zineb haar eigen Arabische achtergrond, kennis van het Arabisch, de islamitische regelgeving en haar kennis van het Nederlandse recht. In dit webinar gebruikt Zineb daarnaast haar kennis van de modest fashion-industrie waarin zij zelf jarenlang heeft geopereerd als mede-oprichtster van een modest fashion label.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze docent door cursisten.

Live Webinar samenvatting

1296PE
Live WebinarDe positie van de vrouw in de islam (live webinar)
Datum28 augustus 2021
Tijd10:00 – 14:30 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Z. Youcef LLB
Prijs€ 129,- (excl. 21% btw)
PE-punten6 (4 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
 • Deel dit bericht via: