on-demand webinar:

De Nederlandse echtscheidingsprocedure (on-demand webinar)

Nog altijd eindigt een derde van de huwelijken in een echtscheiding in Nederland. Daar zijn ook vaak kinderen bij betrokken waardoor ruim een op de vijf kinderen in Nederland te maken krijgt met een scheiding. Het aantal echtscheidingen is in Nederland bovendien nog altijd relatief hoog te opzichte van andere Europese landen.

Een echtscheiding dient altijd via een advocaat ingediend te worden ook als beide partners het over alle zaken eens zijn. Gezien het aantal echtscheidingen betekent dit ook dat er in Nederland relatief veel echtscheidingsverzoeken worden ingediend en dat rechters op al die verzoeken dienen te beslissen. Daarbij heeft de rechter niet alleen te beslissen over de ontbinding van het huwelijk maar ook over de zogeheten nevenvoorzieningen.

Nevenvoorzieningen zijn verzoeken die nauw samenhangen met de echtscheiding zoals omgang, gezag, alimentatie, gebruiksrecht van de woning, verdeling van het huwelijksvermogen etc. Daarnaast kunnen ook spoedmaatregelen worden genomen in een voorlopige voorziening welke procedure voorafgaand of tijdens de echtscheidingsprocedure wordt gestart.

Een tolk of vertaler kan in al deze procedures en fasen worden betrokken. Of het nu gaat om vertaling van de huwelijksakte om überhaupt een echtscheidingsverzoek in te kunnen dienen of het tolken tijdens een gesprek met de advocaat of tijdens de zitting. In al deze fasen is het van belang om kennis te hebben van de werking van de Nederlandse echtscheidingsprocedure. Immers, zonder goede achtergrondinformatie en kennis van juridische begrippen is het maken van een nauwkeurige vertaling niet goed denkbaar.

In deze cursus neemt familierechtadvocaat Jamal el Hannouche u aan de hand en maakt hij u wegwijs in de wereld van de Nederlandse echtscheidingsprocedure met aandacht voor de meest actuele ontwikkelingen zoals de introductie van de beperkte gemeenschap van goederen en de wijziging van de regels met betrekking tot de duur van de partneralimentatie. De cursus wordt praktisch ingestoken met veel voorbeelden waarbij uw rol als tolk of vertaler eveneens wordt belicht.

Programma webinaropname

1. Echtscheidingsprocedure
2. Voorlopige voorziening
3. Gezag en omgang
4. Kinderalimentatie
5. Partneralimentatie
6. Huwelijksvermogen

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met het Nederlandse echtscheidingsrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen. Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor familierechtadvocaten, familierechters, de Raad voor de Kinderbescherming etc. Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die familierechtelijke documenten dienen te vertalen ten behoeve van echtscheidingsprocedures zoals een huwelijksakte, geboorteakte, verklaring van ongehuwdheid, echtscheidingsbeschikking etc.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over de wijze waarop een Nederlandse echtscheidingsprocedure werkt, de verschillende verzoeken die door een rechter worden behandeld en de wijze waarop rechters daarmee omgaan en tot slot de betekenis van de verschillende juridische termen die worden gebezigd in echtscheidingen.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen. Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

U ontvangt verder een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het on-demand webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

De informatie die gegeven wordt, is praktisch relevant voor mij, omdat er in de laatste jaren veel echtscheidingszaken spelen bij Syrische gezinnen.

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Nijmegen

De heer El Hannouche heeft veel kennis, kan ook veel voorbeelden uit de praktijk geven (dat maakt het interessanter en levendiger), en ik heb weer wat zaken (bijv. over gezag) geleerd. Verder is hij rustig, neemt de tijd en is het een mooi afgerond geheel!

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Vertaler Nederlands-Engels
Dongen

Het was goed te volgen. PowerPoint was ook duidelijk!

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Vertaler Nederlands-Spaans
Eindhoven

Het was zeer duidelijk!

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Badhoevedorp

Sterke punten: de inhoud van het webinar, zeer nuttig voor iedere tolk/vertaler.

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Egyptisch)
Den Haag

Sterke punten: duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk om vragen te kunnen stellen.

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Tolk Nederlands-Turks
Dordrecht

Het onderwerp komt vaak voor in de praktijk. De docent kan de boodschap goed overbrengen.

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Groningen

De docent is zeer motiverend en heeft veel kennis. Ik heb er hopelijk veel van geleerd.

Cursist De Nederlandse echtscheidingsprocedure - 16 mei 2020
Vertaler Nederlands-Duits
Hilversum

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

On-demand Webinar samenvatting

25010PE
On-demand WebinarDe Nederlandse echtscheidingsprocedure (on-demand webinar)
Datum1 januari - 31 december 2023
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,0
Organisatie8,9
  • Deel dit bericht via: