live webinar:

De Nederlandse echtscheidingsprocedure (live webinar)

Nog altijd eindigt een derde van de huwelijken in een echtscheiding in Nederland. Daar zijn ook vaak kinderen bij betrokken waardoor ruim een op de vijf kinderen in Nederland te maken krijgt met een scheiding. Het aantal echtscheidingen is in Nederland bovendien nog altijd relatief hoog te opzichte van andere Europese landen.

Een echtscheiding dient altijd via een advocaat ingediend te worden ook als beide partners het over alle zaken eens zijn. Gezien het aantal echtscheidingen betekent dit ook dat er in Nederland relatief veel echtscheidingsverzoeken worden ingediend en dat rechters op al die verzoeken dienen te beslissen. Daarbij heeft de rechter niet alleen te beslissen over de ontbinding van het huwelijk maar ook over de zogeheten nevenvoorzieningen.

Nevenvoorzieningen zijn verzoeken die nauw samenhangen met de echtscheiding zoals omgang, gezag, alimentatie, gebruiksrecht van de woning, verdeling van het huwelijksvermogen etc. Daarnaast kunnen ook spoedmaatregelen worden genomen in een voorlopige voorziening welke procedure voorafgaand of tijdens de echtscheidingsprocedure wordt gestart.

Een tolk of vertaler kan in al deze procedures en fasen worden betrokken. Of het nu gaat om vertaling van de huwelijksakte om überhaupt een echtscheidingsverzoek in te kunnen dienen of het tolken tijdens een gesprek met de advocaat of tijdens de zitting. In al deze fasen is het van belang om kennis te hebben van de werking van de Nederlandse echtscheidingsprocedure. Immers, zonder goede achtergrondinformatie en kennis van juridische begrippen is het maken van een nauwkeurige vertaling niet goed denkbaar.

In deze cursus neemt familierechtadvocaat Jamal el Hannouche u aan de hand en maakt hij u wegwijs in de wereld van de Nederlandse echtscheidingsprocedure met aandacht voor de meest actuele ontwikkelingen zoals de introductie van de beperkte gemeenschap van goederen en de wijziging van de regels met betrekking tot de duur van de partneralimentatie. De cursus wordt praktisch ingestoken met veel voorbeelden waarbij uw rol als tolk of vertaler eveneens wordt belicht.

Programma

10:00 uur Echtscheidingsprocedure
10:45 uur Pauze
10:55 uur Voorlopige voorziening
11:45 uur Pauze
11:55 uur Gezag en omgang
12:45 uur Lunch
13:30 uur Kinderalimentatie
14:40 uur Pauze
14:50 uur Partneralimentatie
15:50 uur Pauze
16:00 uur Huwelijksvermogen
17:25 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met het Nederlandse echtscheidingsrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen. Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor familierechtadvocaten, familierechters, de Raad voor de Kinderbescherming etc. Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die familierechtelijke documenten dienen te vertalen ten behoeve van echtscheidingsprocedures zoals een huwelijksakte, geboorteakte, verklaring van ongehuwdheid, echtscheidingsbeschikking etc.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over de wijze waarop een Nederlandse echtscheidingsprocedure werkt, de verschillende verzoeken die door een rechter worden behandeld en de wijze waarop rechters daarmee omgaan en tot slot de betekenis van de verschillende juridische termen die worden gebezigd in echtscheidingen.

MONA Academy: Specialist familierecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie familierecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist familierecht:

  1. De Nederlandse echtscheidingsprocedure
  2. Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers of Syrisch familierecht voor tolken en vertalers
  3. Islamitisch familierecht of De positie van de vrouw in de islam
  4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar volgt u live van 10:00 uur tot 17:25 uur met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 45 minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie na het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor en master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich bij een Amsterdams advocatenkantoor beziggehouden met het familierecht, letselschaderecht en strafrecht.

Jamal heeft vervolgens een eigen advocatenpraktijk opgezet onder de naam Advocatenkantoor El Hannouche waarbij hij werkzaam is als advocaat en mediator. Jamal geeft daarnaast diverse cursussen op het terrein van het Nederlandse recht, het Marokkaanse recht en het islamitische recht gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Live Webinar samenvatting

19910PE
Live WebinarDe Nederlandse echtscheidingsprocedure (live webinar)
Datum12 juni 2021
Tijd10:00 – 17:25 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 199,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,0
Organisatie8,9
  • Deel dit bericht via: