live webinar:

Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep (live webinar)

Wanneer een burger het niet eens is met een besluit van de overheid dan kan hij daartegen stappen ondernemen. Hij kan een bezwaarprocedure starten. Nadat deze interne procedure is doorlopen, kan de burger zich vervolgens wenden tot de rechter als hij nog steeds niet tevreden is over de uitkomst daarvan. Indien nodig kan hij over het algemeen in hoger beroep en soms in cassatieberoep bij de Hoge Raad. Wanneer de zaak spoed heeft, kan de belanghebbende een voorlopige beslissing vragen bij de voorzieningenrechter.

In al deze gevallen worden de procedurele regels bepaald door de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze cursus wordt dit bestuursprocesrecht of formele bestuursrecht uitgebreid besproken. Als u als tolk of vertaler in uw praktijk betrokken bent in bestuursprocedures zoals bezwaarprocedures, beroepsprocedures, hogerberoepsprocedures en bestuursrechtelijke cassatieprocedures dan is deze unieke cursus onmisbaar voor u.

Programma

10:00 uur Kernbegrippen Awb: besluit, bestuursorgaan en belanghebbende
10:45 uur Pauze
10:55 uur Bezwaar en administratief beroep
11:45 uur Pauze
11:55 uur Beroep en voorlopige voorziening
12:45 uur Lunch
13:30 uur Hoger beroep en cassatieberoep
14:40 uur Pauze
14:50 uur Bewijs, getuigen en deskundigen
15:50 uur Pauze
16:00 uur Proceskosten en schadevergoeding
17:25 uur Einde

Doelgroep

De cursus richt zich op zowel tolken als vertalers die in hun werk te maken hebben of krijgen met bestuurlijke procedures: bezwaarprocedures bij overheidsinstanties (bestuursorganen), beroepsprocedures bij de rechtbanken, hogerberoepsprocedures bij gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en cassatieprocedures bij de Hoge Raad.

Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor belanghebbenden tijdens een hoorzitting bij een bestuursorgaan zoals: gemeentes, UWV, SVB, IND, COA, Belastingdienst, Raad voor Rechtsbijstand (Bureau Wbtv), Schadefonds Geweldsmisdrijven, Waarborgfonds Motorverkeer, RDW, CBR, CJIB, DUO, CAK, KvK etc. Daarnaast kunt u denken aan het tolken in diverse procedures bij de bestuursrechtelijke rechtscolleges (rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, ABRvS, CBb en de Hoge Raad).

Verder kunt u denken aan vertalers die stukken vertalen die worden gebruikt binnen de hiervoor genoemde bestuursrechtelijke procedures zoals het vertalen van buitenlandse bewijsstukken, rapporten, vonnissen en beschikkingen ten behoeve van bestuursrechtelijke procedures in Nederland en Nederlandse bestuursrechtelijke documenten ten behoeve van buitenlandse processen, trajecten en procedures.

Doel

Het doel van de cursus is drieledig:

  1. kennis opdoen over het systeem van het Nederlandse bestuursprocesrecht;
  2. begrip krijgen van de wijze waarop een bestuurszaak verloopt van begin tot eind;
  3. bekend raken met de kernbegrippen en terminologie die worden gehanteerd binnen het bestuursprocesrecht zoals: besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaar, (administratief) beroep, hoor- en adviescommissie, voorlopige voorziening etc.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 17:25 uur online het webinar volgt met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 45 minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Sterke punten: duidelijke taal met veel praktijkvoorbeelden, logisch opgebouwd lesmateriaal, keurige tijdsindeling les/pauze, goede reactie op gestelde vragen.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Vertaler Nederlands-Russisch
Huizen (Noord-Holland)
Sterke punten: inhoudelijk punten en opzet van de stof. Dus niet doodgewoon door de artikelen van de wet gaan, maar een didactisch verantwoorde opzet die studenten stimuleert de stof te leren en begrijpen. De docent begrijpt het werk van vertalers en tolken en stimuleert het gesprek en het verder denken. Studenten voelen zich betrokken. Inzicht in benadering van praktiserende advocaat, dus niet alleen de wet opsommen (heel droog, krijg je vaak). Goede uitleg van terminologie. Goede benaderbaarheid van de docent: makkelijk om iets te zeggen en iets toe te voegen. Toch maakt de docent geen slappe indruk, in tegendeel, en fijn om voorbeelden uit de praktijk te horen. Een uitstekende docent met aandacht voor hoe mensen leren. Goede discussie over terminologie!
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Vertaler Nederlands-Engels
Delft
De host hield de grote lijn goed in de gaten en liet zich niet te veel afleiden door verhalen die te specifiek persoonlijk waren of dreigden uit te monden in politieke discussies.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Vertaler Engels-Nederlands
Stedum
Stap voor stap vanaf het begin de verschillende procedures doorlopen. Goed te volgen.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Vertaler Nederlands-Engels
Leiden
Sterke punten: lesstof en docent.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Golfstaten)
Katwijk (Zuid-Holland)
Sterke punten: duidelijke presentatie, interessant onderwerp, op mijn praktijk gerichte voorbeelden.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Tolk Nederlands-Chinees (Kantonees)
Bodegraven
Inhoudelijk interessant en overzichtelijk.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Nieuwegein
Duidelijke uitleg.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Tolk Nederlands-Duits
Vught
Sterk punt: actieve participatie van de deelnemers.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Vertaler Spaans-Nederlands
Heiloo
Duidelijk en leerzaam.
Cursist Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep - 26 juni 2021
Tolk Nederlands-Koerdisch Kermandji (Turkije)
Leidschendam

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarBestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep (live webinar)
Datum27 mei 2023
Tijd10:00 – 17:25 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,4
Organisatie9,3
  • Deel dit bericht via: