cursus:

Basiscursus islamitisch financieren

Deze cursus wordt vanwege het Coronavirus verzet naar een andere nader te bepalen datum. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze cursus. U ontvangt per e-mail informatie over de datum waarna u uw aanmelding definitief kunt maken.

Over islamitisch financieren of islamitisch bankieren wordt al jaren geschreven dat het in de lift zit en dat de vraag naar islamitische financieringsproducten groot is. In Nederland is de interesse met name onder islamitische jongeren die een huis willen kopen of een bedrijf willen opstarten groot.

In de afgelopen decennia heeft het islamitisch financieren (ook wel islamic finance) een volwaardige plek gekregen binnen de internationale financieringspraktijk. Niet alleen islamitische landen maar zeker ook in westerse landen zoals Engeland, Duitsland en Luxemburg heeft het islamitisch financieren voet aan de grond gekregen en deze markt is nog altijd groeiende.

In Nederland adviseren ook steeds meer internationale advocatenkantoren met name buitenlandse cliënten over islamitische financieringen. Daarbij gaat het niet zelden om cliënten uit het Midden-Oosten die niet alleen halal-producten willen maar ook fiscale optimalisatie waarin Nederlandse advocaten en fiscalisten goed thuis zijn.

Daarnaast zien we ook in Nederland steeds meer initiatieven om het islamitisch financieren onder de aandacht te brengen en ook projecten waarmee islamitisch financieren daadwerkelijk mogelijk moet worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt immers dat ook in Nederland een grote groep moslims uitkijkt naar de introductie van bijvoorbeeld de halal-hypotheek in Nederland.

Advocaat en arabist Jamal el Hannouche die afgestudeerd is op het terrein van islamitisch bankieren geeft u in deze basiscursus een duidelijk beeld van wat islamitisch financieren inhoudt zowel in theorie als praktijk met aandacht voor de rol van u als tolk en/of vertaler.

Inhoud

Deze compacte basiscursus biedt inzicht in de basisbeginselen van het islamitische financiële recht. De docent gaat na een inleiding in het islamitische recht in op de islamitische uitgangspunten die de basis vormen van het islamitische financiële recht waarbij het verbod op rente (riba) een centrale rol speelt.

Vervolgens zullen de belangrijkste islamitische financieringsvormen worden besproken waarbij wordt ingegaan op de kerneigenschappen, voordelen en eventuele nadelen van elk vorm maar ook de praktische invulling daarvan en het gebruik van elke financieringsvorm.

De volgende vragen zullen nadrukkelijk worden beantwoord door de docent:

 • wat houdt het islamitische recht in?
 • hoe worden islamitische regels bepaald?
 • aan welke geboden dient een moslim zich te houden op het financiële terrein?
 • aan welke verboden dient een moslim zich te houden op het financiële terrein?
 • wat houdt de musharaka in, welke varianten kennen we en hoe wordt deze financieringsvorm in de praktijk gebruikt?
 • wat houdt de mudaraba in en hoe wordt deze financieringsvorm in de praktijk gebruikt?
 • hoe kan een start-up islamitisch worden gefinancierd?
 • wat houdt de murabaha in en hoe wordt deze financieringsvorm in de praktijk gebruikt?
 • wat houdt de ijara in, welke varianten kennen we en hoe wordt deze financieringsvorm in de praktijk gebruikt?
 • hoe kan een woning islamitisch worden gefinancierd en wat houdt een halal-hypotheek in?
 • wat houdt wakala in en wat is de rol daarvan binnen het islamitisch bankieren?
 • wat houdt qard hasan in en wat is de rol daarvan binnen het islamitisch bankieren?
 • hoe werken islamitische banken?
 • hoe verdienen islamitische banken geld?
 • waarom hebben we in Nederland nog geen islamitische bank?
 • wat is ervoor nodig om een islamitische bank mogelijk te maken in Nederland?

Programma

09:30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Inleiding islamitisch recht
10:45 uur Pauze
10:55 uur Islamitisch financieel recht: geboden en verboden
11:45 uur Pauze
11:55 uur Financiering via partnerschap: musharaka en mudaraba
12:45 uur Lunch
13:30 uur Financiering via activa: murabaha en ijara
14:40 uur Pauze
14:50 uur Financiering via investering: wakala en qard hasan
15:50 uur Pauze
16:00 uur Islamitisch bankieren in Nederland?
17:00 uur Evaluatie

Doelgroep

Als tolk of vertaler kunt op allerlei manieren te maken krijgen met islamitisch financieren. Zo kunt u als tolk gesprekken tolken voor buitenlandse cliënten die te maken hebben met islamitische financieringsvormen tijdens besprekingen met advocaten, notarissen, fiscalisten, accountants, bankiers etc. Als vertaler kunt u in aanraking komen met financiële informatie en documentatie.

Daarnaast is kennis van de islamitische wijze van financieren van belang bij het maken van de juiste vertaalslag vanuit de Nederlandse financiële praktijk naar het referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika waar een groot deel van de bevolking islamitisch is en dus gebonden is aan de geboden en verboden van het islamitische financiële recht.

Docent

Jamal el Hannouche heeft de rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarvoor heeft hij de master Arabische taal en cultuur en de master Berber Languages and Linguistics aan de Universiteit Leiden voltooid. Al tijdens zijn studie heeft hij de nodige ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij onder meer de Wetwinkel Amsterdam en de Rechtswinkel Migranten. Ook heeft hij tijdens zijn studie een eigen juridisch adviesbureau opgericht.

Na zijn opleiding is Jamal aan de slag gegaan als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam waarbij hij zich heeft toegelegd op met name het financieel (sanctie)recht, het verzekeringsrecht en het contractenrecht. Vervolgens heeft hij zich toegelegd op het familierecht, uitkeringsrecht, letselschaderecht en strafrecht en heeft hij zijn eigen advocatenpraktijk opgezet.

Vanwege zijn Marokkaanse/Berberse achtergrond, taalkundige opleidingen en ervaring als tolk en vertaler, bedient Jamal zijn cliënten in verschillende talen. Zo spreekt hij Berbers en (Marokkaans) Arabisch. Bovendien wordt de kennis van de Arabische taal en cultuur, het islamitisch recht en het Marokkaanse recht waar nodig op zorgvuldige wijze betrokken in de belangenbehartiging van cliënten.

Jamal geeft diverse cursussen op het grensvlak van het Arabische en islamitische recht enerzijds en het Nederlandse recht anderzijds. Deze cursussen zijn gericht op advocaten, notarissen, mediators, tolken en vertalers. Daarnaast wordt hij als Marokkaanse advocaat regelmatig gevraagd om overheidsinstanties te adviseren op het gebied van huwelijken en echtscheidingen met Marokkaanse/islamitische aspecten.

Jamal heeft tijdens zijn studie en aan het begin van zijn carrière meerdere artikelen gepubliceerd in verschillende (vak)bladen. Jamal publiceert en redigeert tegenwoordig met enige regelmaat blogartikelen op de website www.elhannouche.nl/blog.

Werkwijze

De cursus bestaat uit een face-to-face-bijeenkomst van 10:00 uur tot 17:00 uur. Ter voorbereiding hierop ontvangt u een digitale reader met het nodige leesmateriaal waaronder een woordenlijst Arabisch.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens de cursus kan behandelen.

Tijdens de cursusdag krijgt u de presentatie in afgedrukte vorm uitgereikt. De reader wordt niet in afgedrukte vorm uitgereikt in verband met het milieu.

Aan het eind van de studiedag doet u een kennisquiz om na te gaan in hoeverre u de stof heeft begrepen en waar nodig geeft de docent aanvullende toelichting. U krijg de presentatie van de docent na de studiedag per e-mail toegezonden evenals het certificaat.

Cursus samenvatting

23910PE
CursusBasiscursus islamitisch financieren
Datum14 maart 2020
Tijd9:30 – 17:25 uur (aanvang om 10:00 uur)
LocatieHotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Prijs€ 239,- (excl. 21% btw) inclusief lunch (ook halal en glutenvrij)
 • Deel dit bericht via: